Tu jesteś: Start » Poradnik kredytobiorcy | Wszystko o kredytach » Pośrednik to nie doradca. Różnice w świetle ustawy o kredycie hipotecznym
  • Kredyty gotówkowe
  • Kredyty hipoteczne
  • Kredyty dla firm
  • Lokaty bankowe
Kwota kredytu
Okres spłaty
mies.
Wypełnij formularz aby otrzymać najlepsze oferty!
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych przekazanych w formularzu kontaktowym podmiotom trzecim z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz innym podmiotom oferującym produkty inwestycyjne współpracujących z Comperia.pl S.A. Zgoda umożliwia przekazanie danych do podmiotów trzecich w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od jej wyrażenia w celu kontaktu doradcy. Dane zostały podane dobrowolnie. więcej...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych lub współpracujących z Comperia.pl S.A. więcej...
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się Comperia.pl S.A. w celach marketingowych i handlowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. więcej...
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. drogą elektroniczną korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Comperia.pl S.A. więcej...
Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych Comperia.pl S.A. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody na udostępnianie danych osobowych w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty do podmiotów współpracujących z Comperia.pl S.A., dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępniane podmiotom współpracującym z Comperia.pl S.A. z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz innym podmiotom oferującym produkty inwestycyjne. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Bez wyjątku posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Kwota kredytu
Kwota spłaty
lat
Wypełnij formularz aby otrzymać najlepsze oferty!
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych przekazanych w formularzu kontaktowym podmiotom trzecim z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz innym podmiotom oferującym produkty inwestycyjne współpracujących z Comperia.pl S.A. Zgoda umożliwia przekazanie danych do podmiotów trzecich w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od jej wyrażenia w celu kontaktu doradcy. Dane zostały podane dobrowolnie. więcej...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych lub współpracujących z Comperia.pl S.A. więcej...
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się Comperia.pl S.A. w celach marketingowych i handlowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. więcej...
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. drogą elektroniczną korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Comperia.pl S.A. więcej...
Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych Comperia.pl S.A. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody na udostępnianie danych osobowych w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty do podmiotów współpracujących z Comperia.pl S.A., dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępniane podmiotom współpracującym z Comperia.pl S.A. z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz innym podmiotom oferującym produkty inwestycyjne. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Bez wyjątku posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Kwota kredytu
Okres spłaty
mies.
Wypełnij formularz aby otrzymać najlepsze oferty!
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych przekazanych w formularzu kontaktowym podmiotom trzecim z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz innym podmiotom oferującym produkty inwestycyjne współpracujących z Comperia.pl S.A. Zgoda umożliwia przekazanie danych do podmiotów trzecich w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od jej wyrażenia w celu kontaktu doradcy. Dane zostały podane dobrowolnie. więcej...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych lub współpracujących z Comperia.pl S.A. więcej...
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się Comperia.pl S.A. w celach marketingowych i handlowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. więcej...
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. drogą elektroniczną korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Comperia.pl S.A. więcej...
Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych Comperia.pl S.A. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody na udostępnianie danych osobowych w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty do podmiotów współpracujących z Comperia.pl S.A., dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępniane podmiotom współpracującym z Comperia.pl S.A. z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz innym podmiotom oferującym produkty inwestycyjne. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Bez wyjątku posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Kwota lokaty
Okres lokaty
mies.
Wypełnij formularz aby otrzymać najlepsze oferty!
Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych przekazanych w formularzu kontaktowym podmiotom trzecim z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz innym podmiotom oferującym produkty inwestycyjne współpracujących z Comperia.pl S.A. Zgoda umożliwia przekazanie danych do podmiotów trzecich w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od jej wyrażenia w celu kontaktu doradcy. Dane zostały podane dobrowolnie. więcej...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów i usług podmiotów powiązanych lub współpracujących z Comperia.pl S.A. więcej...
Wyrażam zgodę na kontaktowanie się Comperia.pl S.A. w celach marketingowych i handlowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. więcej...
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. drogą elektroniczną korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Comperia.pl S.A. więcej...
Administratorem podanych powyżej danych osobowych jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (02-673), przy ul. Konstruktorskiej 13. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane w celach marketingowych Comperia.pl S.A. W razie wyrażenia odpowiedniej zgody na udostępnianie danych osobowych w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty do podmiotów współpracujących z Comperia.pl S.A., dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z przedstawieniem oferty, udostępniane podmiotom współpracującym z Comperia.pl S.A. z branży bankowej, ubezpieczeniowej oraz innym podmiotom oferującym produkty inwestycyjne. Dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Bez wyjątku posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.
2017-10-31

Pośrednik to nie doradca. Różnice w świetle ustawy o kredycie hipotecznym

Niezależny doradca kredytowy i pośrednik to nie to samo. Po wejściu w życie ustawy o kredytach hipotecznych (w lipcu 2017 r.) ta pierwsza nazwa jest zastrzeżona tylko dla wybranych - którzy spełnią określone wymogi.

Z "doradcami" dotychczas klienci bankowi mieli do czynienia na każdym kroku. By nazwać się doradcą kredytowym, nie trzeba było posiadać żadnych certyfikatów, zdawać egzaminów czy nawet mieć odpowiedniego wykształcenia. Ustawa, która weszła w lipcu tego roku, wszystko zmieniła. W trosce o dobro konsumentów ustawodawca zarezerwował pojęcia "doradcy" i "doradztwa" w kontekście pośredniczenia przy zawieraniu umów kredytowych tylko dla ograniczonej grupy specjalistów, którzy spełnią pewne kryteria. Zacznijmy jednak od podobieństw.

Doradca a pośrednik kredytowy: podobieństwa

Ustawa wymienia cztery funkcje, jakie może pełnić pośrednik kredytowy, rozumiany w tym przypadku w najbardziej ogólnym sensie: jako osoba/firma świadcząca usługi doradcze związane z zawieraniem umów kredytowych:

  • niezależny doradca
  • pośrednik powiązany
  • agent pośrednika powiązanego
  • agent niezależnego doradcy

Zarówno doradcy, jak i pośrednicy czy agenci mają prawo do pośredniczenia przy zawieraniu umów pomiędzy konsumentami a kredytodawcami (bankami).

Każdy pośrednik będzie musiał posiadać wpis w rejestrze pośredników kredytowych. Będzie też zobowiązany (wraz z podległym mu personelem) do zdania egzaminu państwowego (poprzedzonego szkoleniem). Zwolnione z niego są jedynie osoby, które ukończyły wyższe studia ekonomiczne lub prawnicze i uzyskały dyplom magistra). Wszyscy pośrednicy są też ustawowo zobowiązani do przechodzenia okresowych szkoleń.

Warto na marginesie zauważyć, że pośrednictwo popularne jest nie tylko w przypadku produktów bankowych. Również sektor pożyczek pozabankowych przesycony jest zjawiskiem pośrednictwa. Przykładowo, wiele nowych chwilówek na rynku to tak naprawdę oferty jakiegoś pożyczkodawcy istniejącego już od dawna, ale wprowadzone pod nową marką przez firmę zajmującą się jedynie pośrednictwem.

Doradca musi być niezależny

Doradcą nie będzie mógł się jednak określać pośrednik, który działa na rzecz tylko jednego banku lub kilku banków, ale gdy ich liczba nie osiąga przynajmniej połowy podmiotów świadczących tego typu usługi na polskim rynku finansowym. Niezależnym doradcą kredytowym będzie mógł się nazywać tylko ten pośrednik (oraz jego agenci), który nie otrzymuje wynagrodzenia (w jakiejkolwiek postaci) od kredytodawców od podpisanych umów z klientami. Doradca zarabia więc nie dzięki prowizjom bankowym, a w inny sposób (w zasadzie zostaje tylko jeden: pobieranie wynagrodzenia bezpośrednio od klientów). Doradca kredytowy jest zatem osobą, która zapewnia dostęp do szerszej gamy produktów kredytowych (z ofert większej liczby banków) i nie zarabia na prowizjach od banków.

Na tym jednak nie koniec. Każdy pośrednik, który będzie chciał uzyskać status doradcy będzie musiał uzyskać na swoją działalność zezwolenie od Komisji Nadzoru Finansowego, posiadać wpis do rejestru doradców, a także płacić składki członkowskie i posiadać dla swojej firmy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Będzie też zobowiązany do zapewnienia swojemu personelowi odpowiednich szkoleń.

Już podczas pierwszej wizyty u pośrednika konsument będzie musiał otrzymać informację o wysokości wynagrodzenia, jakie będzie przysługiwało pośrednikowi od zawartej umowy. Będzie też mógł poznać różnice w wysokości prowizji otrzymywanych od różnych banków. Jednym zdaniem: wnikliwy klient będzie w stanie określić, na umowach z którymi bankami pośrednik zarabia najwięcej.

Podziel się:

NK

Wykop

Ocena: 1 gwiazdka (słabe)Ocena: 2 gwiazdki (nic specjalnego)Ocena: 3 gwiazdki (dostateczny)Ocena: 4 gwiazdki (dobre)Ocena: 5 gwiazdek (bardzo dobre)Ocena: 6 gwiazdek (znakomite)

Średnia ocena: 0 / 0 razy

Oceń artykuł:

, ekspert Comperia.pl

Porady

Okiem blogera

Wejdź, przeczytaj, dowiedz się!Nagrody:

Spółka notowana na GPW