Tu jesteś: Start » Kredyty hipoteczne - najnowsze informacje » Czym jest hipoteka przymusowa?
  • Kredyty gotówkowe
  • Kredyty hipoteczne
  • Kredyty dla firm
  • Lokaty bankowe
Kwota kredytu
Okres spłaty
mies.
Wypełnij formularz aby otrzymać najlepsze oferty!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej. więcej...
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu. więcej...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A. więcej...
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
Kwota kredytu
Kwota spłaty
lat
Wypełnij formularz aby otrzymać najlepsze oferty!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej. więcej...
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu. więcej...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A. więcej...
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
Kwota kredytu
Okres spłaty
mies.
Wypełnij formularz aby otrzymać najlepsze oferty!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej. więcej...
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu. więcej...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A. więcej...
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
Kwota lokaty
Okres lokaty
mies.
Wypełnij formularz aby otrzymać najlepsze oferty!
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej. więcej...
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Comperia.pl S.A. informacji handlowych przedstawianych za pośrednictwem telefonu. więcej...
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Comperia.pl S.A. oraz przez podmioty należące do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi Comperia.pl S.A. w celu marketingu produktów tych podmiotów oraz podmiotów trzecich, współpracujących z Comperia.pl S.A. więcej...
Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.
2011-09-21

Czym jest hipoteka przymusowa?

Gdy bierzemy kredyt mieszkaniowy lub na kupno domu, to bank, który udziela nam pożyczki, chce mieć pewność, że oddamy dług. W tym celu żąda od nas zabezpieczenia tej nieruchomości. Nazywa się to hipoteką. Czym wobec tego jest hipoteka przymusowa?

Hipoteka przymusowa stanowi swego rodzaju środek egzekucyjny, który prowadzi do zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczenia stwierdzonego w tytule egzekucyjnym. Hipoteka przymusowa nie powstaje na mocy umowy, czy też na mocy jednostronnego oświadczenia woli właściciela nieruchomości. Wierzyciel składa bowiem wniosek z załączonym do niego tytułem uprawniającym do prowadzenia egzekucji. Powstaje więc de facto bez zgody właściciela nieruchomości. Może również zostać ustanowiona wbrew jego woli – stąd też jest nazwa.

Wniosek o wpis hipoteki przymusowej składa się w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego prowadzącego księgę wieczystą ustanowioną dla nieruchomości, na której wierzyciel chce ustanowić hipotekę przymusową. We wniosku określa się nieruchomość wraz z numerem jej księgi wieczystej, wysokość hipoteki przymusowej, dodając do tej wysokości klauzulę: "wraz z odsetkami ustawowymi". Wysokość będzie z reguły równa wysokości wierzytelności stwierdzonej prawomocnym orzeczeniem.

Hipoteka przymusowa zostaje ustanowiona w chwili wpisania do księgi wieczystej. Od tego momentu wywiera wszelkie skutki prawne, zapewniając wierzycielowi bardziej komfortową sytuację i większe szanse odzyskania swojej należności.

Co dzieje się w przypadku, gdy nieruchomość stanowi na zasadzie wspólności ustawowej współwłasność małżonków? Konieczne jest wtedy rozszerzenie klauzuli na drugiego małżonka, a więc spełnienie warunku przewidzianego dla prowadzenia czynności egzekucyjnych z nieruchomości po jej zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości.

Cecha charakterystyczną tego rodzaju hipoteki jest natychmiastowa wymagalność zabezpieczonej przez nią wierzytelności w razie dokonania sprzedaży, wydzierżawienia , wynajęcia lub innego odpłatnego udostępnienia obciążonej nieruchomości.

Przepisy dotyczące omawianej hipoteki są bardzo nieprecyzyjne, w związku z czym pojawia się wiele wątpliwości, przede wszystkim co do samej istoty tej hipoteki, wszelkie rozważania na ten temat skazane są na większą lub mniejszą dowolność interpretacyjną.

Podziel się:

NK

Wykop

Ocena: 1 gwiazdka (słabe)Ocena: 2 gwiazdki (nic specjalnego)Ocena: 3 gwiazdki (dostateczny)Ocena: 4 gwiazdki (dobre)Ocena: 5 gwiazdek (bardzo dobre)Ocena: 6 gwiazdek (znakomite)

Średnia ocena: 4 / 10 razy

Oceń artykuł:

Porady

Okiem blogera

Wejdź, przeczytaj, dowiedz się!Nagrody:

Spółka notowana na GPW