Tu jesteś: Start » Kredyty mieszkaniowe » Alior Bank, Megahipoteka - oferta promocyjna
« Wróć do wyników porównania

kredyt mieszkaniowy, zaciągnięty na 30 lat na kwotę 200 000 złotych

Rata

957,14 zł

Prowizja

1 %

Oprocentowanie (RRSO)

4,21%

Min. wkład własny

10%

Popularność: już 6 osób obejrzało ten kredyt

Koszty miesięczne

Oprocentowanie nominalne PomocmarżaWIBOROprocentowanie rzeczywiste PomocUbezpieczenie pomostowe PomocPolisa na życie Pomoc
4,02 %2,29 %1,73 %4,21 %400 zł0 zł
Uwagi:
 • Podano wartość w ujęciu miesięcznym. Składka płatna miesięcznie wraz z ratą kredytową. Do momentu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiększone o 2,50 punktu procentowego i przekłada się na wzrost raty o podanej szacunkowej wysokości. Marża zostaje obniżona po ustanowieniu zabezpieczenia.
 • Aby uzyskać powyższe warunki kredytu konieczna jest cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie.

Ile zapłacisz za przyznanie kredytu?

Prowizja PomocUbezpieczenie Niskiego Wkładu Własnego I rata PomocKoszt UNW za pierwsze 3 lata PomocCałkowity koszt UNW PomocPolisa ubezpieczeniowa PomocWycena nieruchomosci PomocSuma kosztów
2 000 zł0 zł0 zł0 zł0 zł700 zł2 700 zł
Uwagi:
 • Prowizja za udzielenie kredytu w ofercie specjalnej wynosi 1%.

  W ofercie standardowej prowizja wynosi od 2 do 5%.
 • Dla wybranej kwoty kredytu i wartości nieruchomości bank nie wymaga Ubezpieczenia Niskiego Wkładu.

  Jeżeli LTV przy danej transakcji przekracza LTV standardowe, stosowane jest Ubezpieczenia Niskiego Wkładu, którego koszt ponosi Bank.
 • Podana stawka została podana w celach porównawczych i prezentuje wysokość opłaty z tytułu Ubezpieczenia Niskiego Wkładu za pierwsze 36 miesięcy od uruchomienia kredytu.
 • Podana stawka jest całkowitym kosztem Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego przez cały okres kredytowania.
 • Aby uzyskać powyższe warunki kredytu konieczna jest cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie.
 • Podana wartość ma charakter szacunkowy. Zależy od indywidualnych negocjacji z rzeczoznawcą oraz stawek obowiązujących w danym regionie.

  Bank może może nie wymagać wyceny w przypadku wysokiego udziału własnego (rynek wtórny) lub określonych kwot kredytu i wybranych lokalizacji (rynek pierwotny).

  W przypadku inspekcji budowy bank pobiera opłatę w wysokości 160 zł .

Więcej informacji

Weksel PomocWcześniejsza spłata kredytu Pomoc
NIE 3 %
Uwagi:
 • Bank nie wymaga weksla, jako dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
 • Dla umów zawartych po wejściu w życie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami: w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, Bank pobierze rekompensatę w wysokości odsetek, które byłyby naliczone od spłacanej przed terminem całości lub części Kredytu w okresie od dnia faktycznej spłaty, nie więcej niż 3% spłacanej kwoty Kredytu. Do wyliczenia odsetek przyjmuje się oprocentowanie z dnia faktycznej spłaty.
Nagrody:

Spółka notowana na GPW